CEO Event
CEO Event

DEK KONUŞMALARI – BP ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

“BP Enerji Görünümü 2019” Raporu üzerinden Türkiye ve dünyanın enerji gündeminin değerlendirildiği 6. DEK Konuşmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve DEK Türkiye Başkanı Alparslan Bayraktar, BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımlarıyla 19 Kasım 2019 tarihinde JW Marriott Hotel'de gerçekleştirildi.

 

 

Moderatörlüğünü Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcısı Kıvanç Zaimler’in yaptığı “Küresel Enerji Dönüşümü ve Türkiye’nin Konumu” panel ise ZORLU Holding A.Ş. Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Barış Sanlı, MEDREG Başkanı Gülefşan Demirbaş ve TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım’ı katılımcılarla bir araya getirdi.

 

 

Alparslan Bayraktar, konuşmalarına, küresel çapta düşük karbonlu ekonomiye geçiş trendinin hız kazandığını ve tüm gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin enerji sektörlerinin bir dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayarak başladı.

 

 

Türkiye’nin, enerji sektörü açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olduğunu belirtilen konferansta, Türkiye’nin son 17 yıllık enerji sektörü dönüşüm hikayesini ve bu süreçte Paris İklim Anlaşması kapsamındaki yerinden bahsedildi.

 

 

BP Global Ekonomi Direktörü Richard DE CAUX’nun toplantıda sunumunu gerçekleştirdiği, küresel enerji görünümünü 2040 yılına kadar biçimlendiren güçleri ve bu dönüşümün etrafındaki belirsizlikleri ele alan BP Enerji Görünümü 2019 Raporu’ndan önemli başlıklar ise şöyle:

• 2040 yılı itibarıyla küresel enerji piyasalarını etkileyebilecek enerji sektörüne ilişkin tahminlere yer verildi.

• 2040 yılına kadar olan dönemdeki en büyük belirsizlikler, daha düşük karbonlu bir geleceğe daha hızlı geçiş ihtiyacının yanı sıra, küresel ekonomik büyümeyi ve yükselen refahı desteklemek için ortaya çıkan daha fazla enerji ihtiyacı olarak vurgulandı. Raporda; küresel ekonomik büyümenin ve refah seviyesindeki artışın desteklenebilmesi için gereken enerjinin sağlanması ve hızlı bir şekilde düşük karbon salınımına geçilmesi konusundaki zorluklar, temel belirsizlikler arasında sıralandı.

• Bir dizi senaryoyu içeren BP Enerji Görünümü 2019 raporu, dünyanın karşı karşıya olduğu çifte zorluğu vurgulamasının yanı sıra aynı zamanda ticaret anlaşmazlıklarındaki tırmanışın olası etkilerine dair konuları dikkate almıştır.

• Hindistan, Çin ve Asya'daki küresel enerji talebinin yaşam standartlarındaki iyileştirmelerle birlikte 2040 yılında yaklaşık üçte bir oranında artış göstereceği de belirtildi.

• Yenilenebilir enerjinin küresel enerji sistemine giriş hızına daha önce hiçbir yakıtın ulaşmadığı ve hatta yenilenebilir enerji kaynakları ve doğalgazın birincil enerjideki büyümenin büyük çoğunluğunu oluşturduğu vurgulanmıştır. BP’nin gelişen dönüşüm senaryosunda da, yeni enerjinin %85'i daha düşük karbon emisyonuna sahip olduğu belirtildi.


19.11.2019, JW Marriott Hotel  Ancyra Salonu, Ankara

ANA SAYFAYA DÖN