CEO Event
CEO Event

CEO EVENT MEDYA A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ceo Event Medya Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Ağustos 2020 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirildi.

 

 

 

Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu açılış konuşmaları ve toplantı başkanının seçimiyle başladı.

 

 

2019 Yılına ait faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporlarının sunulmasının ardından finansal tabloların okunması ve onaylanmasıyla devam etti.

 

 

Ceo Event Medya A.Ş Yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.

 

 

Toplantı genel kurul üyelerinin dilek ve temennileriyle sona erdi.

 

 

Ceo Event Medya Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Ağustos 2020 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirildi. 

Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu açılış konuşmaları ve toplantı başkanının seçimiyle başladı.

2019 Yılına ait faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporlarının sunulmasının ardından finansal tabloların okunması ve onaylanmasıyla devam etti.

Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur hakları belirlendi.

Ceo Event Medya A.Ş Yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.

SPK tarafından onay verilen kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'ye çıkarılması, Genel Kurulda kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Toplantı genel kurul üyelerinin dilek ve temennileriyle sona erdi.


07 Ağustos 2020, İstanbul

ANA SAYFAYA DÖN