IV. Libya Temas Grubu İstanbul Toplantısı Tasarımları
  Temmuz 2011