CEO Event
CEO Event

CEO EVENT MEDYA A.Ş. 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ceo Event Medya Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ağustos 2022 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirildi.

 

 

Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu.Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda mevcudun oy birliği ile yetki verildi

 

 

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’ni temsilen katılan Sinan Selimoğlu tarafından okundu.

 

 

2021 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

Dilek ve temenniler maddesinde, elektronik ortamda katılan pay sahibi Okan Deniz tarafından genel kurul hayırlı olsun, yeni yönetime yeni yılda başarılar dilerim dileği okundu.Başka söz alan olmadı.Toplantı Başkanı tarafından; Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.


Ceo Event Medya Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ağustos 2022 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu.Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda mevcudun oy birliği ile yetki verildi

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’ni temsilen katılan Sinan Selimoğlu tarafından okundu.

2021 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

Dilek ve temenniler maddesinde, elektronik ortamda katılan pay sahibi Okan Deniz tarafından genel kurul hayırlı olsun, yeni yönetime yeni yılda başarılar dilerim dileği okundu.Başka söz alan olmadı.Toplantı Başkanı tarafından; Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.


10 Ağustos 2022, İstanbul

ANA SAYFAYA DÖN